Harmony Borax. Zde se rafinovaly boraxové soli. Voda se musela dovážet, pak se vařila s horninou. Soli krystalizovaly jako cukrkandl na tyče.

Harmony Borax. Zde se rafinovaly boraxové soli. Voda se musela dovážet, pak se vařila s horninou. Soli krystalizovaly jako cukrkandl na tyče.