Když se slunce kloní k západu, je zde klid, turisté zmizeli a hlasy se rozléhají do ticha.

Když se slunce kloní k západu, je zde klid, turisté zmizeli a hlasy se rozléhají do ticha.