1. pobřežní dálnice (Pacific Coast Highway) a pohled k Malibu. To je více vlevo. Vpravo je hlinitý sráz, který se v době dešťů sesouvá.

1. pobřežní dálnice (Pacific Coast Highway) a pohled k Malibu. To je více vlevo. Vpravo je hlinitý sráz, který se v době dešťů sesouvá.